Potencjał siły roboczej

0

Przewaga konkurencyjna: Personel

Dobrze wykwalifikowany i zaangażowany personel to podstawa sukcesu każdego przedsięwzięcia. Ze względu na długoletnie skupienie technologii i przemysłu w naszym regionie, stała edukacja pracowników w tych branżach jest głównym filarem lokalnej gospodarki. Dostępność dobrze wykwalifikowanych pracowników, na poziomie nie tylko regionalnym, ale także ponadregionalnym, umożliwia szybkie rozwinięcie przedsiębiorstwa. Oprócz tegostatystyki wskazują, że pracownicy w Brandenburgii są bardzo mobilni. Ponad 13.000 pracowników z okolicznych regionów dojeżdża codziennie do pracy w Brandenburgii.

Duża dostępność – dzisiaj jak i w przyszłości

Wschodnia Brandenburgia wskazuje największą specializację w badaniach naukowych w całych niemczech. W 7 uniwerytetach jak i 21 wyższych szkołach zawodowych w stołecznym regionie Berlin-Brandeburg, kształci się ponad 170.000 studentów z całego świata. Dalsze możliwosci ukazały się poprzez ustawę z roku 2011 dopuszczającą swobodne podejmowanie pracy za granicą dla polskich obywateli. Praca zmianowa, a także praca w niepełnym lub elastycznym wymiarze godzin została wprowadzona w praktykę.

Koszt pracyi produktywność

W porównaniu do innych krajów związkowych we wschodnich Niemczech, produktywność Brandenburskich przedsiębiorstw wykazuje największy wzrost w okresie ostatnich 25 lat. Taki rezultat wynika z wysokiego stopnia modernizacji zakładów produkcyjnych, dobrze wykształconych i ciągle dokształcających się pracowników. Oprócz tego, koszt pracy we wschodnioniemieckim przemyśle jest porównywalna z Włochy, Zjednoczone Królestwo i Kanadą (2018: średnio 27,80 Euro za godzinę pracy). Koszta w przetwórstwie przemysłowym w zachodnich Niemczech są porównywalne ze Dania, Belgią i Szwecją (2018: średnio 42,90 Euro za godzinę pracy)
(źródło: Instytut Niemieckiej Gospodarki 2019 „Institut der deutschen Wirtschaft”).

Koszty pracy w Niemczech rosły w ciągu ostatnich 10 lat przeciętnie o 2,4 % rocznie w umiarkowanym tempie w porównaniu do krajów Wschodnio-europejskich (Czechy: +4,0 %, Słowacja: +4,3 %, Polska: +4,5 %, Węgry: +5,3 %, Bułgaria: +7,5 %, Rumunia: +8,2 %).
(źródło: Germany Trade and Invest – GTAI).


Kontakt:

Chętnie doradzimy Państwu w kwestiach związanych z kosztem pracy i dostępnością personelu w Państwa branży, w ramach planowanego projektu. Prosimy o kontakt!


Linki zewnętrzne (wybór):

Comments are closed.