Największe wsparcie inwestycji w całych Niemczech!

0

Według obowiązujących od 1. Stycznia 2022r. strategicznych ram koordynacyjnych dla zadań wspólnotowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” regionalne centrum rozwoju Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt zakwalifikowane zostało jako obszar C wsparcia rozwoju gospodarczego i otrzymuje wynikający z położenia geograficznego 10 % dodatek do wsparcia inwestycji w porównaniu do innych oznaczonych obszarów C wsparcia inwestycji. Tym samym firmy inwestujące we Frankfurcie nad Odrą uzyskują do 31. Grudnia 2027 najwyższe możliwe stawki wsparcia inwestycji, jakie są dostępne w Niemczech.

Wsparcie finansowe nawet do 45%!

Potencjalna kwota wsparcia zależy głównie od liczby nowo utworzonych miejsc pracy, od całkowitej sumy inwestycji a także od wielkości inwestującego przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dotacji różni się w zależności od przypadku, od 25% dla dużych firm, 35% dla średnich firm, do 45% dla małych firm.

Do wsparcia kwalifikują się wszystkie koszty inwestycyjne z wyjątkiem:

 • Kosztów inwestycyjnych powyżej 0,75 Mil. € na jedno stworzone stałe miejsce pracy
 • Niematerialne dobra gospodarcze o wartości powyżej 50% wspieralnych kosztów inwestycyjnych
 • Pojazdy, zakupy odnawialne, VAT/koszty finansowania, dobra używane, wkład własny, kupno działki, dobra zakupione przed uzyskaniem zaświadczenia o możliwości wsparcia inwestycji

Szeroka oferta rozwiązań wsparcia finansowego w regionie:

 • Kredyty, poręczenia i gwarancje, z wyszczególnieniem:
  • Brandenburski Kredyt dla średnich przedsiębiorstw, Brandenburski Kredyt na założenie firmy, ProFIT (badania naukowe i rozwój), Brandenburskie gwarancje innowacja
 • Dofinansowanie, szczegóły:
  • Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (GRW), Wsparcie założenia firm wdrażających innowacje ProFIT (badania naukowe i rozwój), wsparcie doradcze w celu zdobycia rynków zagranicznych i projektów związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach, dyrektywa dokształcania
 • Wsparcie kapitału własnego, szczegóły:
  • Brandenburski Frühphasenfonds (fundusz fazy wczesnej – start-upu), Brandenburski Wachstumsfonds (fundusz fazy wzrostu), Brandenburski Kredyt Mezzanine
 • Pomoc związana z rynkiem pracy:
  • Dofinansowanie kosztów płacowych, programy kwalifikacyjne i kształceniowe, pozyskiwanie i wybór personelu

Kontakt:

Chętnie udzielimy Państwu pomocy przy analizie możliwości wsparcia Państwa inwestycji. Prosimy o kontakt lub skorzystanie z naszego kalkulatora dotacji w celu uzyskania informacji o możliwym dofinansowaniu inwestycji.


Linki zewnętrzne (wybór):

Comments are closed.