Imprint

© Copyright 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, fotografie, rysunki, dźwięk, animacje i materiały wideo, a także ich rozłożenie na stronie internetowej Investor Center Ostbrandenburg GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw ochronnych. Treść tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre ze stron prezentacji internetowej Investor Center Ostbrandenburg GmbH zawierają poza tym fotografie, które podlegają ochronie praw autorskich osób trzecich. © Winfried Mausolf Fotodesign, © Andreas Labes Fotografie, © moz.de, © Fotolia.com, © gettyimages.de.

Nazwa i adres

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Operator World Trade Center Frankfurt (Oder)/Słubice
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania
Zarząd: Christopher Nüßlein
Numer telefonu: +49 335 60696910
E-Mail: info(@)icob.de

Wpis do rejestru handlowego

Sąd rejestrowy: HRB Frankfurt (Oder) 2945
Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE154442342
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 Umowy państwowej o usługach medialnych: Christopher Nüßlein

Oświadczenie gwarancyjne

Niniejsza strona internetowa została sporządzona z największą starannością. Mimo to Investor Center Ostbrandenburg GmbH nie może udzielić gwarancji na bezbłędność i dokładność zawartych w niej informacji. Investor Center Ostbrandenburg GmbH wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, które powstaną pośrednio lub bezpośrednio w wyniku używania tej strony internetowej, jeżeli nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Investor Center Ostbrandenburg GmbH.

Wskazówki ustawowe

Investor Center Ostbrandenburg GmbH cieszy się z Państwa wizyty na tej stronie internetowej oraz zainteresowania lokalizacją Frankfurt nad Odrą. Wszelkie zebrane na stronie internetowej Investor Center Ostbrandenburg GmbH dane osobowe zapisywane, przetwarzane są wyłącznie w celu sprawowania nad Państwem indywidualnej opieki, przesyłania informacji o lokalizacji oraz składania ofert na usługi. Investor Center Ostbrandenburg GmbH zapewnia, że Państwa dane traktowane będą w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie ochrony danych.

Odesłania i linki zewnętrzne

Na stronie internetowej icob.de podane są linki do stron w Internecie, na których treść i aktualizację Investor Center Ostbrandenburg GmbH nie ma wpływu. Investor Center Ostbrandenburg GmbH dystansuje się wyraźnie od wszelkich obcych treści, także jeżeli do tych zewnętrznych stron umieszczono link. Dotyczy to wszystkich treści strony, do których prowadzą pokazywane tu banery reklamowe i linki.