Projekty Unijne

0

Pile of handsNa tej stronie otrzymają Państwo przegląd aktualnych i zrealizowanych projektów unijnych, w których Investor Center Ostbrandenburg brało udział jako jeden z członków sieci partnerskiej. Wszystkie projekty charakteryzują się tym, że wspierały dofinansowanie przedsiębiorstw i były realizowane we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Aktualne projekty unijne

Bündnis Pro Wirtschaft
German only!

Dalsze informacje: https://www.weiter-denken.de/

Business Location Network
German only!

Dalsze informacje: https://www.brandenburgia-wschodnia.com/

Zakończone projekty unijne

Współpraca instytutów wspierających gospodarkę w polsko-niemieckim regionie gospodarczym
Okres realizacji: Wrzesień 2017 – sierpień 2020

Motywacją do rozpoczęcia projektu był fakt, że miejscowości w polsko-niemieckim Euro-Regionie Pro Europa Viadrina (pomiędzy Berlinem a Poznaniem) działały niekorzystnie na własną rękę zamiast współpracować.

Ze względu na dobrą lokalizację Euro-Regionu Pro Europa Viadrina przy korytarzu TEN-T North Sea-Baltic i dobrze rozwiniętą multimodalną infrastrukturę, logistyka będzie głównym tematem w tym projekcie. Miejscowości w regionie mają się wspólnie angażować, aby wzmocnić i ulepszyć reprezentację regionu pod tytułem ,,Transgraniczne centrum gospodarcze”. Dalszym celem, jest wyrównanie deficytów w logistycznej infrastrukturze, ale także opracowanie wskazówek do dalszej rozbudowy dla odpowiedzialnej administracji w regionie przygranicznym. Projekt ma się również zająć kształceniem specjalistów branży logistycznej z zapleczem polsko-niemieckim. Po pierwszej fazie projektu, planowane jest rozszerzenie obszaru działania na inne branże. W ramach projektu mają być także rozpatrywane różne formy struktur kooperacyjnych, które w związku z przewidywaną transgraniczną współpracą instytutów wspierających gospodarkę będą także badane i oceniane w zderzeniu się z rzeczywistością.

Partnerami projektu po niemieckiej stronie są aktualnie miasto Frankfurt nad Odrą oraz Eisenhuttenstadt jak i Uniwersytet Europejski Viadrina. Po polskiej stronie przyłączyło się miasto Słubice, gmina Słubice jak i specjalna strefa ekonomiczna Kostrzyń-Słubice. Oprócz tego, instytuty odpowiedzialne za infrastrukturę wymienionych lokalizacji wspierają niniejszy projekt. Centrum inwestorów wschodniej Brandenburgii funkcjonuje jako partner przewodniczący.   Pierwsze kroki przeprowadzania projektu zostały finansowane przez fundusz UE Small-Project-Fund, do dalszego finansowania będzie składany wniosek o najnowszy program UE zwany INTERREG-Program.

Dalsze informacje o projekcie: https://cbnetwork.icob.de/

North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe)
Okres realizacji projektu: Maj 2016 – Kwiecien 2019

Zadania projektu NSB CoRe to: poprawienie transportu towarowego jak i osobowego we wschodnim regionie Morza Bałtyckiego, opracowanie strategii do rozwoju regionu w kontekście korytarza TEN-T North Sea-Baltic jak i lepsze połączenie i zaangażowanie odległych regionów.   Pod przewodnictwem fińskiej stolicy (Helsinki-Uusimaa Regional Council), projekt jednoczy szesnastu partnerów projektu z sześciu Państw (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Niemcy).

Dalsze informacje o projekcie UE NSB CoRe pod linkiem: www.nsbcore.eu

Region Logistyczny Viadrina
Okres realizacji: od września 2011 do grudnia 2014

Celem projektu Region Logistyczny Viadrina było zwiększenie szans wzrostu gospodarczego poprzez silną branżę logistyczną w polsko-niemieckim regionie Viadrina.

We współpracy ze/z:

  • Związkiem krajowym odpowiedzialnym za sektor transportowy w Berlinie i Brandenburgii (LBBV)
  • Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD)
  • Izbą Przemysłowo-Handlową Wschodniej Brandenburgii IHK
  • Spółką IHK odpowiedzialną za projekty
  • Polską Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim opracowaliśmy działania do zwiększenia konkurencyjności, do kreowania wartości branży logistycznej jak i do wsparcia transgranicznych działań przedsiębiorstw gospodarczych (w tym współpraca z polsko-niemieckimi przedsiębiorstwami logistycznymi).

 

Ulotkę do danego projektu otrzymają Pańswto tutaj.

Amber Coast Logistics (ACL)
Okres realizacji: od września 2011 do lutego 2014

Transnarodowy projekt wspólnotowy ACL do wsparcia multimodalnego połączenia transportowego pomiędzy Europą Środkową a południowo-wschodnim regionem Morza Bałtyckiego miał poprawić dojazd do dróg morskich i lądowych jak i ułatwić przebieg transportu. Oprócz tego, miał wzmocnić współpracę gospodarczą pomiędzy państwami na wschodzie (jak Białoruś, Rosja, Kazachstan i Ukraina) a państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Partnerem przewodniczącym w tym projekcie było stowarzyszenie Hafen Hamburg e.V..  Wspólnie z Centrum Inwestorów Wschodniej Brandenburgii kooperowało dziewiętnastu partnerów z sześciu państw ze sobą, aby dokonać skuteczną implementację projektu.

Dalsze informacje o projekcie Amber Coast Logistics: www.ambercoastlogistics.eu

Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym
Okres realizacji: od marca 2010 do października 2013

Realizacja projektu została dokonana w ramach programu operatywnego UE do wsparcia europejskiej współpracy (INTERREG-IV-a). Partnerzy projektu byli Centrum Inwestorów Wschodniej Brandenburgii jak i gmina Słubice. Celem projektu było wsparcie wzrostu gospodarczego poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów jak i zwiększanie ilości miejsc pracy poprzez współpracę w polsko-niemieckim regionie gospodarczym. Tematy opracowywane w danym projekcie były między innymi: lepsze korzystanie z potencjałów wspólnego regionu gospodarczego w ramach funkcjonowania pod tytułem wszystko z jednego źródła, przygotowania otwarcia rynku pracy 2011 jak i uniknięcie dalszego kryzysu zasobów ludzkich w regionie.

Utworzenie wspólnej polsko-niemieckiej sieci pozyskiwania inwestorów w regionie granicznym nadało projektowi charakter pilotażowy, który podjął się wyzwaniu stworzenia wspólnego transgranicznego regionu gospodarczego.

Sprawozdanie końcowe i wyniki projektu znajdą Państwo tutaj.

Comments are closed.