Regionalne Centrum Wzrostu

0

Czym są regionalne centra rozwoju?

W 2004 r. rząd krajowy Brandenburgii rozpoczął reformę polityki wspierania rozwoju gospodarczego, wprowadzając jej sektorową i regionalną koncentrację. Pod hasłem „Wzmacniania mocnych stron” określono w listopadzie 2005 r. Regionalne Centra rozwoju (niem. Regionale Wachstumskerne, RWK) oraz zidentyfikowano powiązane z nimi branżowe dziedziny kompetencji (niem. Branchenkompetenzfelder), które rozwijały się szczególnie dynamicznie w ostatnich latach i wykazują potencjał rozwoju na przyszłość.

Regionalne centrum wzrostu ma za zadanie wzmocnić potencjał zwyżki, zapewnić miejsca pracy jak i umożliwić wydajne wsparcie finansowe poprzez koncentrację na lokalizacje znajdujące się w „RWK“. Centra wzrostu funkcjonują, jako motor regionu i mają duży wpływ na okoliczne tereny. Ze względu na ich ogromne znaczenie dla regionu, są one wspierane w szczególności poprzez rząd krajowy Brandenburgii i mają pierwszeństwo w wytycznych w sprawie wsparcia finansowego. W ramach stałej ewaluacji i obserwacji sukcesów, została opracowana strategia pod hasłem „Moc w Przyszłości- Zjednoczenie Sił”, która zawiera następujące punkty:

  1. Strategia Klasy Średniej – skupienie na kwestiach struktury klasy średniej
  2. Strategia „Cluster“ | Wspólna Strategia Innowacji Berlin-Brandenburg (innoBB) | Regionalna Strategia Innowacji Kraju Związkowego Brandenburg (innoBB plus) | Projekt „Cluster“ – wzmocnienie sieci, wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, większe tworzenie wartości
  3. Plan działania i wzór „ProIndustrie“ – wsparcie rozwoju przemysłu

Regionalne Centrum rozwoju Frankfurt n. Odrą-Eisenhüttenstadt

logo_rwkFrankfurt nad Odrą i Eisenhüttenstadt tworzą gospodarcze centrum Wschodniej Brandenburgii i przejmują również jako centrum ponadregionalne i centrum regionalne ważne funkcje dla otoczenia tych miast i całego regionu.  Położenie przy granicy z Polską, doskonałe połączenia komunikacyjne oraz dobrze rozbudowana infrastruktura są cechami szczególnymi Regionalnego Centrum Rozwoju, które determinowały rozwój gospodarczy, inwestycje nowych przedsiębiorstw oraz powstawanie miejsc pracy w regionie. Lokalne przedsiębiorstwa charakteryzują profil regionu, działają one w następujących branżach:

  • Przemysł samochodowy
  • Przemysł stalowy
  • Logistyka
  • Produkcja i obróbka metalu/ mechatronika,
  • Usługi / media, technologia komunikacyjna i informacyjna
  • Technika energetyczna, przede wszystkim mikroelektronika i technika słoneczna

Zasoby i możliwości kompetencyjne istnieją nawet w przemyśle papierowym jak i w branży turystycznej.


Linki zewnętrzne (wybór):

logo_ffo_slubice    logo_eisenhuettenstadt

Comments are closed.