Polityka Prywatności

Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH (ICOB) przykłada dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego ICOB prowadzi swoją stroną internetową w zgodzie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. W związku z tym ICOB podjął działania techniczne i organizacyjne zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Obszerne informacje o obowiązujących przepisach prawa możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.datenschutz.de. Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH podlega obok brandenburskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BbgDSG) również w szczególności przepisom federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Ustawy o serwisach informacyjnych i komunikacyjnych (TMG).

W związku z tym spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH jest w szczególności uprawniona do gromadzenia i korzystania z danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do ustanowienia, kształtowania treści lub zmiany umów o korzystanie z portalu oraz oferowanych poprzez niego serwisów (dane podstawowe), do umożliwienia korzystania z portalu oraz oferowanych przez niego serwisów (dane dotyczące użytkowania) oraz ich rozliczenia (dane rozliczeniowe). Bez zgody użytkownika dane nie są przekazywane dalej.

W dalszej części informujemy o tym, jakie informacje są gromadzone i jak informacje są wykorzystywane.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to poszczególne informacje o osobistych lub rzeczowych relacjach określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Pod tym pojęciem rozumiane są np. takie dane, jak prawidłowe nazwisko, adres czy numer telefonu.

Przy każdym dostępie użytkownika do strony z oferty spółki Investor Center Ostbrandenburg GmbH i przy każdym wywołaniu pliku dane o tych procesach są zapisywane w standardowym pliku protokołu (patrz punkt 5 Używanie Google Analytics).

Jeżeli dla określonych usług konieczna jest rejestracja lub świadczone są usługi odpłatne, to gromadzimy takie dane osobowe jak nazwisko, imię, data urodzenia, adres. Te dane osobowe wykorzystujemy, aby umożliwić Państwu dostęp do wymagających rejestracji i/ lub odpłatnych informacji i usług portalu i aby świadczyć i rozliczać usługi. Dane te przetwarzane i wykorzystywane są wyłącznie w ramach celu umownego i w zakresie, który konieczny jest dla ustanowienia, kształtowania, zmiany i wypełnienia umów.

Bezpieczeństwo

Zapisujemy Państwa dane na szczególnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich mają tylko nieliczne upoważnione osoby, które sprawują techniczną, handlową lub redakcyjną opiekę nad serwerami. Podejmujemy działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Państwa dane chronione są sumiennie przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Linki zewnętrzne

Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH oferując treści odpowiedzialna jest zgodnie z ogólnymi przepisami za treści własne, które udostępnia do użytkowania. Od tych własnych treści odróżniać należy odsyłacze („linki zewnętrzne”) do treści udostępnianych przez innych usługodawców. Treści obcych stron, do których odsyła Investor Center Ostbrandenburg GmbH za pomocą linków, nie odzwierciedlają opinii ICOB, lecz służą jedynie informacji i prezentacji zależności. W przypadku linków mamy zawsze do czynienia z dynamicznymi odsyłaczami, obce treści mogą być przez usługodawców stale uzupełniane bądź zmieniane, bez informowania o tym spółki Investor Center Ostbrandenburg GmbH i bez jej wiedzy.

Za szkody, które powstają w związku ze korzystaniem lub z braku korzystania z informacji oferowanych w taki sposób, odpowiada wyłącznie usługodawca publikujący te strony. Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH przy pierwszym powiązaniu linkami obcych treści odwiedziła te strony i oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili wstawienia linków nie były rozpoznawalne żadne nielegalne treści na powiązanych linkami stronach. Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH nie jest jednak zobowiązana do tego, aby sprawdzać stale pod kątem zmian treści stron, do których odsyła w swojej ofercie. Dlatego spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści połączonych linkami stron, które zostały zmienione po wstawieniu linków.

Ciasteczka (Cookies)

Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH w dużej mierze nie używa ciasteczek na oficjalnej stronie internetowej. Wyjątek stanowią zarządzanie użytkownikami (np. zmiana loginu, danych użytkownika), regulacja wielkości i kontrastu, wybór języka, ponieważ wykorzystanie tych funkcjonalności nie byłoby możliwe, bez ponownego dokonywania ustawień po każdym kliknięciu na stronie. Ciasteczka to pliki, które zapisywane są na Państwa dysku, aby identyfikować powracających regularnie użytkowników ofert online. W ten sposób ciasteczka umożliwiają Państwu to, że jako użytkownicy personalizowanych usług nie musicie za każdym razem na nowo się rejestrować.

Macie Państwo jako użytkownicy możliwość takiego ustawienia swojej przeglądarki internetowej, abyście byli informowani o pojawianiu się ciasteczek, aby je dopuszczać lub blokować. Możecie Państwo także usunąć już przechowywane ciasteczka poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Proszę kierować się przy tym możliwościami ustawień Państwa przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy Państwa przeglądarki internetowej, aby uzyskać informacje o zmianie tych ustawień. Poza tym chcielibyśmy wskazać Państwu na to, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączyliście Państwo stosowanie ciasteczek.

Używanie Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Spółka Investor Center Ostbrandenburg GmbH aktywowała oferowaną przez Google opcję anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej. Dzięki temu Państwa adres IP jest przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym uprzednio skracany o ostatnie 8 bitów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby analizować Państwa korzystanie ze strony w celu sporządzania raportów o aktywnościach na stronie oraz aby świadczyć inne związane z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu usługi na rzecz operatora strony internetowej. Przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możecie Państwo poprzez odpowiednie ustawienia Waszej przeglądarki zapobiec zapisywaniu ciasteczek; wskazujemy jednak na to, że w takim przypadku ewentualnie może być niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Możecie Państwo poza tym zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez ciasteczka i dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych

Operator strony www.icob.de ma w każdej chwili prawo do zmiany bądź aktualizacji niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.