Prof. Dr. Eduard Mühle nowy rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt (Oder)

0

Frankfurt nad Odrą, 02.11.2022:

W środę, 2 listopada, Senat i Kuratorium Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wybrały historyka Europy Wschodniej Prof. Dr. Eduarda Mühle na prezydenta. Nominacja i przekazanie urzędu ma nastąpić na początku semestru letniego 2023 r. Do czasu przekazania urzędu Prof. Dr Eva Kocher będzie kierować Uniwersytetem Europejskim Viadrina jako p.o. prezydenta.

Prof. Dr. Eduard Mühle był głęboko poruszony głosem zgromadzenia wyborczego i wyraził wdzięczność za wielkie zaufanie, jakim go obdarzono. „Polityka uniwersytecka i naukowa są mi bardzo bliskie od pierwszych lat zawodowych, nauki humanistyczne są moim akademickim powołaniem, a Polska i Europa Wschodnia są mi od dziesięcioleci bardzo bliskie, zarówno zawodowo, jak i prywatnie – dlatego Viadrina jest dla mnie dokładnie właściwym miejscem do podjęcia odpowiedzialności jako Prezydent Uniwersytetu. U steru Viadriny praca nad tym, aby ten szczególny uniwersytet w tym szczególnym miejscu stał się jeszcze bardziej widoczny jako miejsce atrakcyjnego nauczania, innowacyjnych badań, międzynarodowej współpracy i społecznie istotnych transferów, a także wniósł jeszcze bardziej efektywny akademicko-naukowy wkład w przezwyciężanie aktualnych kryzysów i nadchodzących zadań na przyszłość, jest zadaniem, które jest tak samo ekscytujące, jak i wymagające, i któremu poświęcę całą swoją energię”, mówi Prof. Dr Eduard Mühle.


O Prof. Dr. Eduard Mühle:

Prof. dr Eduard Mühle uzyskał doktorat w Münster w 1990 roku po studiach w Paderborn, Jerozolimie, Münster i Londynie oraz pobytach badawczych w Kijowie, Leningradzie, Nowogrodzie i Moskwie. Następnie był kierownikiem Wydziału Zarządu Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) i osobistym doradcą ówczesnego prezesa DFG Huberta Markla, a także kierownikiem Wydziału Międzynarodowego w Sekretariacie Konferencji Rektorów Niemieckich. W latach 1995-2005 był dyrektorem Instytutu Leibniza do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią (Instytut Herdera) w Marburgu. W 2004 roku habilitował się na Uniwersytecie w Marburgu, a rok później został powołany na Katedrę Historii Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Münster. Od 2008 do 2013 roku był dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Szeroko rozpowszechniony na arenie międzynarodowej historyk jest m.in. laureatem Nagrody Naukowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) im. Aleksandra von Humboldta oraz Członkiem Zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Sztuki w Krakowie. W 2021 r. otrzymał Medal Lux et Laus Stowarzyszenia Mediewistów Polskich za wybitne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i badań nad średniowieczem. Jako visiting professor i senior visiting fellow wykładał i prowadził badania w Oksfordzie, Cambridge, Princeton i Pradze. Jego badania koncentrowały się ostatnio na średniowiecznej Polsce, historii Słowian i dyskursie słowiańskim, niemieckim nowoczesnym postrzeganiu europejskiego Wschodu oraz historii polsko-niemieckich sąsiedztw.


Ilustracja 1: Prof. dr Eduard Mühle, wybrany na prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą po wyborze 2 listopada 2022 r. (Źródło: EUV / ©: René Matschkowiak)

 

Comments are closed.