Informacje na temat pomocy energetycznej i innych środków dla przedsiębiorstw

0

Od wiosny 2022 roku rząd Republiki Federalnej Niemiec złożył trzy obszerne pakiety pomocowe na kwotę 95 miliardów euro i roztoczył parasol obronny na kwotę 200 miliardów. Łącznie budżet wynosi teraz prawie 300 mld euro. Gwałtowny wzrost cen energii stawia przed przedsiębiorcami ogromne wyzwania, a w niektórych przypadkach zagraża ich egzystencji. Przegląd aktualnych ofert wsparcia można znaleźć na tej stronie internetowej.

Hamulec cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw (kwota na zużycie gazu ziemnego i ciepła)
 • Uwaga: Bundestag (15.12.2022) i Bundesrat (16.12.2022) przyjęły ostateczne ustawy o hamulcu cenowym gazu i prądu. Jak tylko dokładny tekst ustawy zostanie opublikowany, strona zostanie zaktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie ewentualnych aktualizacji.
 • Dla prywatnych gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw o standardowym profilu obciążenia ze zużyciem gazu mniejszym niż 1,5 mln kWh rocznie, a także placówek opiekuńczych, instytucji badawczych i edukacyjnych, cena zużycia gazu ziemnego ma zostać ograniczona do 12 centów brutto za kilowatogodzinę od marca 2023 r. do kwietnia 2024 r., dla 80 proc. rocznego zużycia z poprzedniego roku.
 • Hamulec cen gazu (dla gazu i ciepła) ma obowiązywać od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. W marcu zostaną też zastosowane wstecznie kwoty ulg za styczeń i luty 2023 roku. Uchroni to ludzi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa przed bardzo gwałtownymi wzrostami cen przez cały rok 2023 i do wiosny 2024.
 • Tymczasowy hamulec cen gazu ma również pomóc przemysłowi, który jest dotknięty wysokimi cenami, w zabezpieczeniu produkcji i zatrudnienia od stycznia 2023 roku. Odbiorcy przemysłowi mają otrzymywać od swoich dostawców 70 procent zużycia gazu ziemnego po 7 centów za kilowatogodzinę lub 70 procent zużycia ciepła po 7,5 centa za kilowatogodzinę.
 • Projekt ustawy o wprowadzeniu hamulców cenowych dla gazu ziemnego i ciepła z sieci oraz o zmianie innych przepisów (link zewnętrzny)
 • FAQ Związku Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) na temat hamulca cenowego dla gazu można znaleźć tutaj: link zewnętrzny
 • Źródło: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK)
Hamulec cen energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Uwaga: Bundestag (15.12.2022) i Bundesrat (16.12.2022) przyjęły ostateczne ustawy o hamulcu cenowym gazu i prądu. Jak tylko dokładny tekst ustawy zostanie opublikowany, strona zostanie zaktualizowana. Prosimy o regularne sprawdzanie ewentualnych aktualizacji.
 • Od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. ma też obowiązywać hamulec cenowy dla energii elektrycznej. W marcu zostaną tu również zastosowane retroaktywnie kwoty ulg za styczeń i luty 2023 roku. Cena energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (o zużyciu energii elektrycznej do 30 000 kWh rocznie) zostanie ograniczona do 40 ct/kWh brutto, czyli z uwzględnieniem wszystkich podatków, opłat wyrównawczych, dopłat i opłat sieciowych. Dotyczy to zapotrzebowania podstawowego w wysokości 80 procent prognozowanego zużycia (= historyczne zużycie sieciowe).
 • Punkty poboru o rocznym zużyciu powyżej 30.000 kWh, czyli w szczególności średnie i duże przedsiębiorstwa oraz odbiorcy przemysłowi, otrzymują taryfę ograniczoną do 13 centów/kWh. (plus opłaty sieciowe, podatki, opłaty wyrównawcze i dopłaty) w wysokości 70 procent ich historycznych zakupów sieciowych. Aby dać przedsiębiorstwom energetycznym wystarczająco dużo czasu na wdrożenie hamulca cenowego energii elektrycznej, wypłata kwot ulgowych za styczeń i luty 2023 roku ma nastąpić w marcu 2023 roku.
 • Projekt ustawy o wprowadzeniu hamulca cenowego energii elektrycznej oraz o zmianie innych przepisów prawa energetycznego (link zewnętrzny)
 • Dokument informacyjny rządu federalnego dotyczący hamulca cenowego dla gazu i prądu (link zewnętrzny | stan na 25.11.2022)
 • FAQ Związku Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) na temat hamulca cenowego energii elektrycznej można znaleźć tutaj: link zewnętrzny
 • Źródło: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK)
Kompensacja szczytowa dla energochłonnego przemysłu wytwórczego
 • Dla około 9000 energochłonnych przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego (UPG) szczytowa rekompensata podatku od energii i prądu ma zostać przedłużona o kolejny rok do końca 2023 roku. Ma to na celu zapewnienie dalszej konkurencyjności energochłonnych i konkurencyjnych na arenie międzynarodowej UPG w Niemczech. Dzięki tej uldze podatkowej UPG może otrzymać zwrot do 90% podatku od energii i prądu od paliw grzewczych i energii elektrycznej pozostałego po odliczeniu ogólnej ulgi podatkowej za całe zużycie energii i prądu w danym roku, w oparciu o składki na ubezpieczenie emerytalne.
 • Warunkami wstępnymi jest prowadzenie przez te przedsiębiorstwa systemu zarządzania energią lub środowiskiem oraz stwierdzenie przez rząd federalny w każdym przypadku osiągnięcia rocznych wartości docelowych w zakresie zmniejszenia energochłonności.
 • Podstawą jest „Ustawa o zmianie ustawy o podatku energetycznym i ustawy o podatku od energii elektrycznej” (projekt ustawy link zewnetrzny)
Pomoc nadzwyczajna grudzień 2022r
 • Dzięki podjętej już decyzji o pomocy nadzwyczajnej, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, których zużycie gazu lub ciepła jest mniejsze niż 1,5 mln kilowatogodzin (kWh) rocznie, zostaną pozbawione jednej miesięcznej płatności w grudniu 2022 r. Ulga ta wypełnia czas do wprowadzenia hamulca cenowego gazu i ciepła
Program redukcji kosztów energii (EKDP) - uwaga: przedłużony do końca roku!
 • Przedsiębiorstwa, które szczególnie odczuwają wysokie koszty energii, mogą ubiegać się w Federalnym Urzędzie ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) o dofinansowanie kosztów gazu ziemnego i prądu. Wysokość dotacji jest ograniczona do 50 milionów euro na jedno przedsiębiorstwo. Celem jest ukierunkowane łagodzenie szczególnych trudności i unikanie sytuacji zagrażających istnieniu tych przedsiębiorstw.
 • Podstawą są wytyczne dotyczące programu redukcji kosztów energii opublikowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) (link zewnętrzny).
 • Do składania wniosków kwalifikują się przedsiębiorstwa działające w szczególnie energochłonnych sektorach gospodarki.
 • Dopłaty będą wypłacane do kosztów gazu ziemnego i energii elektrycznej w trzech etapach w okresie od lutego do grudnia 2022 roku. Wysokość dopłat różni się m.in. w zależności od sektora gospodarki przedsiębiorstwa, stawki dopłat, maksymalnych kwot oraz ewentualnej straty operacyjnej.
 • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Bafa ELAN-K2 Online-Portal (link zewnętrzny).
 • Odbywa się ono w trzech fazach:
  • Faza 1 termin wykluczenia materiałowego 31.12.2022 (pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską) Rejestracja w portalu, złożenie wniosku, dostarczenie informacji i dokumentów zgodnie z listą kontrolną fazy 1 Po rozpatrzeniu: redukcja i zaliczka 80 % całkowitej dotacji.
  • Faza 2 termin wykluczenia materiałowego 31.05.2023 (pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską) Złożenie informacji i dokumentów zgodnie z listą kontrolną Faza 2 po pozytywnym rozpatrzeniu: płatność końcowa i 100 % dofinansowania
  • Faza 3 materialna data graniczna 29.02.2024 (tylko dla poziomów finansowania 2 i 3) Przedłożenie informacji i dokumentów zgodnie z listą kontrolną Faza 3 ostateczne rozliczenie i, jeśli dotyczy, zwrot nadpłaty dotacji
 • Ulotka o Programie Redukcji Kosztów Energii (link zewnętrzny
 • Źródło: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK)
Możliwe krótkoterminowe działania w celu oszczędzania energii
 • Listę krótkoterminowych działań na rzecz oszczędzania energii i zastępowania energii w przedsiębiorstwach można znaleźć tutaj: Lista środków krótkoterminowych (link zewnętrzny)
 • Źródło: Efficiency Networks – Inicjatywa Sieci Efektywności Energetycznej i Ochrony Klimatu
Przepisy szczególne dotyczące trudności
 • Specjalne przepisy o utrudnieniach dotyczą gospodarstw domowych, firm i instytucji, które szczególnie odczuwają skutki wzrostu cen energii, np. lokatorów, przedsiębiorstw mieszkaniowych, instytucji społecznych, kultury i nauki.
 • Przepisy o utrudnieniach mają w szczególności wspierać szpitale, kliniki uniwersyteckie i zakłady opiekuńcze, ponieważ są one szczególnie obciążone i rzadko mogą obniżyć koszty energii poprzez mniejsze zużycie energii lub większą efektywność energetyczną.
 • Uwaga: Jeśli poszczególne przedsiębiorstwa otrzymają duże dofinansowanie, muszą spełnić wymogi prawa pomocy państwowej.
 • Źródło: FAQ rządu federalnego (link zewnętrzny)
Ulga dla gastronomii
 • Aby wesprzeć branżę gastronomiczną, niższy, 7-procentowy podatek VAT na posiłki zostanie przedłużony do 31 grudnia 2023 roku. Celem jest odciążenie branży i nie dalsze napędzanie inflacji. Program był pierwotnie tymczasowy do 31 grudnia 2022 r., aby złagodzić wpływ gospodarczy ograniczeń związanych z Coroną i wesprzeć branżę restauracyjną w okresie ponownego otwarcia.
 • Źródło: FAQ rządu federalnego (link zewnętrzny)
Ułatwienia w prawie upadłościowym
 • Celem rządu federalnego jest zapobieżenie sytuacji, w której zdrowe przedsiębiorstwa będą musiały składać wnioski o ogłoszenie upadłości z powodu trudnych do obliczenia cen.
 • Ulgi w prawie upadłościowym obowiązują do 31.12.2023 r. Przykładowo obowiązuje krótszy okres prognozy dla testu nadmiernego zadłużenia – cztery zamiast 12 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie muszą składać wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli ich istnienie jest wystarczająco zabezpieczone przez co najmniej cztery miesiące.
 • Źródło: FAQ rządu federalnego (link zewnętrzny)

Uwaga:

Ta strona jest stale aktualizowana.

Stan informacji:

Styczeń 2023 r.

Oświadczenie:

Zebrane tu informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie zastępują one osobistej konsultacji i nie roszczą sobie prawa do bycia kompletnymi. Wszystkie informacje bez gwarancji!

Comments are closed.